ارسال بار هوایی

پرسنل متخصص بسته بندی شرکت خدمات ارسال بار هوایی پادمیرار راه به محل شما
مراجعه نموده و تمامی لوازم بسته بندی را شامل کارتنهای مخصوص فریت بار در
سایز های مختلف ، یونولیت ،نایلونهای ضربه گیر و کاغذهای مخصوص بسته بندی
ظروف شکستنی چسب فوم و غیره را آورده و در مرحله اول تمام لوازم شکستنی
مانند کریستال ، ظروف چینی ، لوازم دکوری ، کتاب ، لباس  ، کفش  و ... را
بسته بندی نموده و بار بسته بندی شده را به گمرک فرودگاه امام خمینی (ره)
حمل می کند . تشریفات گمرکی مربوط به محموله را انجام داده  و همچنین
محموله مورد نظر را پالت بندی و جهت ارسال تا فرودگاه مقصد
فریت بار
هواپیمایی را اخذ کرده و تمام مدارک مورد حمل را به صاحب بار تحویل می دهد